Gratis Verzending
Retourrecht van 14 dagen
Onze vermelding op sys.keurmerk.info

Privacy Policy

Wij geven veel om privacy. De gegevens zijn, daarom bij ons veilig. Wij gaan met jouw gegevens om alsof het onze gegevens zijn en doen ons best om je gegevens te beschermen.

We verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. De gegevens worden nooit voor commerciele doeleinde aan derden verstrekt.

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend ten behoeven van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat we niet zonder jouw toestemming de gegevens gebruiken voor ondere doeleinden. Indien de gegevens voor andere doeleinden gebruikt gaan worden, vragen we eerst toestemming van jou. De gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij de wet het anders bepaald

De gegevens worden bij ons bewaard tot dat jezelf aangeeft om jou gegevens te verwijderen. Je kan ons per e-mail verzoeken je gegevens te verwijderen. We bewaren de gegevens, zodat je sneller bestelling kan plaatsen. Niet alle gegevens kunnen worden verwijderen. Wij zijn noodzakkelijk voor de belastingdienst i.v.m. administratie bepaalde gegevens op te slaan. Wij zijn verplicht deze gegevens maximaal 5 jaar te bewaren

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien. Je kan per e-mail een verzoek indienen om je gegevens in te zien. Wij zijn verplicht om binnen 30 dagen informatie te verstrekken. Daarnaast heb je het recht om je gegevens te wijzigen en te corrigeren. Dit kan je doen via jouw eigen account. Indien je niet eens bent met verwerking van jouw gegevens. Dien je ons te mailen, zodat dat we zo snel mogelijk staken om je gegevens te verwerken. We zullen u binnen 30 dagen per e-mail op de hoogte stellen.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

©2019 LJB, All rights reserved |